Choď na obsah Choď na menu
 


Aby sa v Bratislave nezopakovala kauza Belopotockého

10. 11. 2010
Čo sme urobili a čo treba urobiť preto, aby sa v Bratislave nezopakovala kauza Belopotockého.
 
                                Park Belopotockého leto 2008 

Obrázok

                                                                  Mapa z roku 1726 

Obrázok

Mapa z roku 1825

Ide o jeden z posledných parkov v tejto husto obývanej lokalite Starého Mesta, ktorý umožňoval svojou rozlohou a polohou aktívny oddych občanov. Tvoril a  dúfame, že bude tvoriť  zelené pľúca štvrte. Na  tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba, vždy tu bola parková zeleň, v dávnej minulosti park v štýle francúzskej záhrady.

  Jedná sa o posledný pozostatok bývalých Eszterházyho záhrad z 18 storočia,  ktorý prežil 14 ročnú výstavbu blízkej budovy Slovenského rozhlasu. Po ukončení výstavby bol aj z našich daní zrevitalizovaný a v roku 1987 vrátený do užívania mestu a občanom. Už 15 rokov bojujeme o jeho záchranu a množstvo dokladov, ktoré sa nám pri tom nazbieralo má výšku asi 3m.

 
 Čo sme urobili pre záchranu parku za 18 rokov :
         
parkbelop-024.jpg
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Zmobilizovali sme občanov
           Vyžiadali sme si všetky dostupné informácie
           Sústredili sme sa na územný plán a sledovali ako vyzerá park v jeho návrhu až do jeho prijatia v roku 2007
            Upozorňovali sme samosprávu aj Min.obrany na podozrivé nakladanie s majetkom mesta
            Dávali sme stanoviská ku všetkým správnym konaniam, ktoré sa k parku konali
           Podávali sme podnety na prokuratúru a Ministerstvo výstavby
           Rokovali sme s primátorom, poslancami.
           Rokovali sme s investorom, , s Ministerstvom obrany, so samosprávou
           Odovzdali viacero petícii s tisíckami podpisov
            Po vyčerpaní všetkých možných krokov v rámci procesu snaženia o výstavbu v parku sme mali už iba jedinú možnosť a to dať preskúmať rozhodnutia o ktorých sme boli presvedčení že sú protizákonné súdom.
obrazek2.jpg
    
           
 
 
 
 
 
 
  Výsledok nášho snaženia:    
         Súdy sme vyhrali a dokázalo sa že územie parku je v územnom pláne stále  ZELEŇ.
            Mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemku parku .
            Investor zasypal jamu a je pripravený projekt na revitalizáciu
                                                                                                                                                              
 140909_280_cam01.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo treba robiť aby sa kauza Belopotockého nezopakovala na inom mieste.
   Presadzovať, aby sa zmeny územného plánu robili transparentne a za spoluúčasti verejnosti pri príprave, a tým zabrániť aby sa v jeho aktualizácii, skrytými zmenami či v jeho textovej alebo grafickej časti neobjavili zmeny, kde sa občania dozvedia o výstavbe domu pred ich oknami alebo o vyrúbaní zelene, keď už to bude v územnom pláne zmenené na dlhú dobu.
Aby sa nedávali závazné stanoviská k výstavbe, ktoré budú mať za následok úbytok zelene.
Aby sa nelikvidovali parky pred očami obyvateľov a  zahusťovalo sa mesto na úkor zhoršenia životného prostredia.
Presadzovať aby sa čo najskôr vypracoval Generel zelene v Bratislave, aby sa určili nedotknuteľné a nezastaviteľné plochy zelene
Aby sa na určitú dobu vyhlásilo embargo na likvidáciu vzrastlých stromov v Bratislave
Upozorňovať na následky likvidácie zelene v meste pre vtáčie spoločenstva a stratu hniezdnych možností, možností nájdenia potravy, oddychu atď.
Podporovať  zmenu stavebného zákona, ktorá by znemožnila čierne stavby, s ktorými má Bratislava neblahé skúsenosti a kde sa bez zmeny legislatívy a stavebnej polície nedá v súčasnosti proti takýmto praktikám zákonne zasiahnúť. 
            Potvrdilo sa, že policia nemá k dispozícii vyškolených pracovníkov k zásahom nezákonných výrubov, nezákonnému búraniu domov, pamiatok, industrialnych pamiatok, týkajúcich sa stavebného konania, správneho poriadku a ďalších zákonov spojených s touto činnosťou. Kým padali stromy v parku na Belopotockého, policajti telefonovali s nadriadeným a bolo im treba predkladané dokumenty dlho vysvetľovať. Je nutné zriadiť stavebnú políciu, alebo zákon, ktorý umožní zásah pri nezákonnom konaní .
            Hovorím z vlastných životných skúseností, kedy sme sa priamo na mieste aj s policiou bezradne pozerali ako padajú stromy alebo nevedeli zastaviť stavebnú činnosť v parku, hoci súd konanie zastavil, alebo ako sa búrajú industrialne pamiatky ako Gumon alebo Káblovka.
Podporovať vypracovanie zásad pamiatkovej starostlivosti na území Pamiatkovej zóny Bratislava – Centrálna mestská oblasť s cieľom chrániť historické a kultúrne hodnoty Starého Mesta a ich prenesenie do územných plánov zón. Samozrejme aj prísna ochrána historickej zelene.

Soňa Párnická

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Park Belopotockeho

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.