Choď na obsah Choď na menu
 


 
K zeleni, k územnému plánu a výstavbe:

2005-10-26-15-11-07_0090.jpg

            

 

Aby sa vypracoval Generel zelene v Bratislave, aby sa určili nedotknuteľné a nezastaviteľné plochy zelene, aby sa nedávali závazné stanoviská k výstavbe, ktoré budú mať za následok jej úbytok, aby sa o zeleň v Bratislave staral odborníci  s kvalifikovanými arboretistami a aby sa na určitú dobu vyhlásilo embargo na likvidáciu vzrastlých stromov.
Aby sa nestavali podzemné garáže pod parkami.
Aby sa územný plán a jeho zmeny robili transparentne za  spoluúčasti verejnosti, a tým zabrániť aby sa v jeho aktualizácii, skrytými zmenami neobjavili zmeny typu „nášlapné míny“ , kde sa občania dozvedia o výstavbe domu pred ich oknami alebo o vyrúbaní zelene, keď sa už nebude dať nič robiť.
  Aby sa v územnom pláne objavila regulácia výškových budov a nezastavitelné plochy zelene, aby sa nelikvidovali vinice a orná pôda, aby sa nelikvidovali verejné priestory a trhoviská, a všetky miesta, ku ktorým majú Bratislavčania vzťah.
Budem podporovať akúkoľvek iniciatívu k zmene stavebného zákona, ktorá by znemožnila čierne stavby, s ktorými má Bratislava neblahé skúsenosti a kde sa bez zmeny legislatívy a stavebnej polície nedá v súčasnosti proti takýmto praktikám zákonne zasiahnúť. 

 2005-10-18-14-05-19_0005.jpg

Budem podporovať vypracovanie zásad pamiatkovej starostlivosti na území Pamiatkovej zóny Bratislava – Centrálna mestská oblasť s cieľom chrániť historické a kultúrne hodnoty Starého Mesta.
Dôsledne trvať na kultúrnom zaobchádzaní s historickými pamiatkami, zachovávať pamiatkovú hodnotu pri rekonštrukciách a dostavbách
Obnoviť a chrániť tradičné historické hodnoty Starého mesta ako je jeho panoráma, historické námestia a ulice, ako aj dodržiavať výškovú reguláciu stavieb a zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
 

 

Podporovať kultúrne komunitných projekty, ktoré zmenia atmosféru ďalších častí Starého mesta - širšie centrum    
Znovuoživenie a skvalitnenie verejných priestorov v meste
Podporiť systém na monitoring hygienických noriem v obytných zónach ako napr. hluk, prach, emisie a následne realizovať revitalizačné opatrenia
 Iniciovať pravidlá na zníženie reklamného smogu - vrátiť verejné priestory občanom pre kultúru a šport (PKO, divadlo Astorka, kúpele Grossling a ďalšie).

 

 

 

K samospráve:

                Budem presadzovať aby sa nástroj samosprávy „verejné zhromaždenia občanov“ využíval v čo najväčšej miere.

              Presadzovať transparentný úrad s protikorupčnými opatreniami, viac pomáhať a vychádzať v ústrety ľuďom, ktorí potrebujú pomoc či z dôvodú problematického bývania alebo iných potrieb.

 

Umožniť občanom aktívny prístup pri rozhodovaní a zvýšiť pocit spoluzodpovednosti za rozvoj mesta.
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.